Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Club-Paradise

Inhoud:

Club-Paradise

Doel gegevens

Ontvangers

Opslag periode

Beveiliging

Jouw rechten

Plichten

 

1 Club-Paradise

 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Club-Paradise. Club-Paradise is een parenclub die zich richt op het bieden van gelegenheid tot het beleven van een leuke dag/avond waar het hebben van vrijwillige seks met anderen dan de eigen partner een onderdeel van kan zijn. Denk hierbij aan partnerruil, trio’s, bi-ervaringen, gangbangs, etc…

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Club-Paradise verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Club-Paradise, neem dan gerust contact op!

info@Club-Paradise.nl | 020 637 3416| Schaafstraat 26 A, 1021 KE Amsterdam| KVK Nr. 65796039

 

2 Doel gegevens

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Club-Paradise. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Club-Paradise stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op informatie. Je voorna(a)m(en) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Club-Paradise. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Club-Paradise via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om informatie, een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

 1. Analytics

De website van Club-Paradise verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

3 Ontvangers

De gegevens die Club-Paradise ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Nieuwsmailing

De nieuwsbrieven worden verzonden met YMLPmailing. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, ipadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen de mailing.

 1. abuse@registrar.eu

De e-mail van Club-Paradise wordt gehost bij registrar.eu.  Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van registrar.eu.

3. Satserver

De website en back-ups van de website worden gehost bij satserver. Gegevens die jij achterlaat op de website van Club-Paradise zijn op de servers van satserver opgeslagen

 1. Gastenboek

De e-mail van Club-Paradise wordt gehost bij registrar.eu en ymlp. Als jij berichtje plaatst in het gastenboek worden jouw naam, onderwerp, locatie , ipadres en het berichtje worden die betreffende die gegevens opgeslagen op de servers van ymlp.

 

4 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Club-Paradise, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in ymlpmailing. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Club-Paradise.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Club-Paradise via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

5 Beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Club-Paradise of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en met tweestaps verificatie.

Bij deze tweestaps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Club-Paradise. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk/gezichtsherkenning. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Club-Paradise privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

6 Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Club-Paradise vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Club-Paradise. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Club-Paradise.

 1. Recht op overdracht

Binnen de GDPR is geregeld dat mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Club-Paradise opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Dit is voor de bij Club-Paradise opgeslagen gegevens niet van toepassing, berichten zoals in het gastenboek zijn dusdanig specifiek voor het bezoeken van Club-Paradise dat de enige optie is wissen (zie punt 6.4)

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Club-Paradise vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Club-Paradise niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Club-Paradise jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Club-Paradise.nl. Alles wat binnen onze website en of onze systemen van jou is vastgelegd is te identificeren via jouw e-mailadres, we nemen enkel verzoeken in behandeling die verstuurd zijn van ditzelfde e-mailadres erover dit e-mailadres gaan. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

7 Plichten

Club-Paradise verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of informatie van Club-Paradise via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of informatie. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Club-Paradise de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Club-Paradise met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Club-Paradise behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Club-Paradise dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Club-Paradise te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op!

Club-Paradise